PARTNERSTWO

NA RZECZ WYRÓWNANIA SZANS EDUKACYJNYCH

Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie Polska 2030 (str. 227) udział polskich dzieci we wczesnej edukacji jest najniższy w Europie. Ponad 60% dzieci na wsi nie jest objętych edukacją przedszkolną. Jako odpowiedzialna społecznie firma i organizacja pozarządowa zaangażowana w edukację dzieci, wspólnie chcemy przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci objętych programem. Chcemy również upowszechnić metodę projektów badawczych w nauczaniu przedszkolnym w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ

REPORTAŻ

PROJEKT SZPITAL, Punkt przedszkolny w Bogatem

Reportaż prezentuje sposób pracy z dziećmi metodą projektów badawczych. Został przygotowany na przełomie września i października 2011 roku w Punkcie Przedszkolnym w Bogatem. Zachęcamy do obejrzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ